Techsmith Fuse


Aplikace Techsmith Fuse umožňuje propojení mobilního zařízení s produkty společnosti Techsmith. V tomto návodu se dozvíte, jak pomocí Fuse nahrát video na svém mobilním zařízení a odeslat je přímo do Vaší osobní kategorie ve fakultní knihovně médií Medial.

Instalace aplikace

Aplikace Fuse je dostupná pro operační systémy iOS 7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší a Windows 10. Získat ji můžete v oficiálním obchodě s aplikacemi daného operačního systému.

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/techsmith-fuse/9wzdncrdmvk7
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techsmith.apps.fuse&hl=cs
https://itunes.apple.com/app/id725534683

Pořízení a odeslání videa

Obr. 1: Rozhraní pro pořízení nahrávky

Po spuštění aplikace se Vám zobrazí rozhraní pro pořízení nové nahrávky. Jednoduchým způsobem zde můžete vytvořit buď novou fotografii (tlačítko "Photo"), nebo video (tlačítko "Video"). Zvolte video a pořiďte záznam. Videa a fotografie se ukládají do knihovny, kterou zobrazíte pomocí tlačítka "Library".

Poznámka. Pro pořízení videa je nutné aplikaci povolit přístup ke kameře a mikrofonu.

Obr. 2: Knihovna aplikace Fuse

V levé části knihovny se zobrazuje seznam vašich nahrávek, v pravé části pak jejich náhled. Vedle videí, která vytvoříte pomocí aplikace samotné, můžete do knihovny Fuse nahrát i videa uložená v paměti zařízení (volba "Import").

Vyberte nahrávku, kterou chcete odeslat do Medialu (pokud chcete vybrat více videí najednou, zvolte "Select" a označte všechny položky, které chcete do výběru zahrnout), a stiskněte tlačítko "Send to" v pravém horním rohu (obr. 2).

Obr. 3: Možnosti odeslání nahrávky

Obr. 4: QR kód pro propojení aplikace

Při prvním použití Vás aplikace vyzve k propojení pomocí QR kódu. Zvolte "Connect to Techsmith Relay" a oskenuje výše přiložený QR kód.

Obr. 5: Přihlášení k účtu

Budete vyzváni k přihlášení. Jako přihlašovací údaje použijte své UČO (pole "Username") a sekundární heslo (pole "Password").

Obr. 6: Vyplnění detailů a odeslání videa

V posledním kroku můžete upravit název a popisek své nahrávky. Video odešlete pomocí volby "Send". Poté, co bude zpracováno, objeví se video ve Vaší osobní kategorii v Medialu.

FAQ

Nedaří se mi aplikaci propojit pomocí QR kódu

Pokud nemůžete aplikaci propojit se serverem oskenováním QR kódu, můžete propojení provést manuálně. Zvolte možnost "Manually Connect" a zadejte adresu https://camtasia-relay.ucn.muni.cz/relay/.