Přeskočit obsah

Doplněk pro Powerpoint

Nástroj Techsmith Relay nabízí také doplněk pro integraci s prezentačním nástrojem MS PowerPoint. Své prezentace díky němu můžete zaznamenávat, aniž byste museli spouštět a nastavovat Relay samotný.

Poznámka

Doplněk je dostupný pouze pro operační systémy Windows. Kompatibilní je s MS PowerPoint ve verzi 2003 a vyšší.

Instalace doplňku

Doplněk pro PowerPoint/Keynote se standardně instaluje zároveň s programem Relay. Pokud chcete toto nastavení změnit, zvolte v úvodním okně instalátoru možnost „Options“ a zrušte možnost „Install the TechSmith Relay Add-In“.

Obr. 1: Instalaci doplňku lze povolit a zakázat při instalaci programu Techsmith Relay

Doplněk můžete později deaktivovat či odinstalovat prostřednictvím správy doplňků MS PowerPoint.

Nastavení doplňku

Při spuštění prezentačního softwaru se Vám zobrazí oznámení, že je doplněk Techsmith Relay nainstalovaný a připravený k použití. Zrušíte-li zaškrtnutí u pole „Show tip again“, nebude se Vám již příště toto upozornění zobrazovat.

Poznámka

Pokud již máte spuštěný samotný program Relay, doplněk v PowerPointu nebude aktivní.

Základní nastavení doplňku naleznete na kartě Doplňky (viz obr. 2).

Obr. 2: Základní nastavení doplňku pro PowerPoint
  1. Povolit automatický záznam (Auto record with Techsmith Relay recorder): pokud je povoleno (pole je zašedlé), zobrazí se Vám okno s možností zahájit záznam pokaždé, když spustíte prezentaci; nastavení je implicitně povoleno.
  2. Přihlásit se (Log In): umožní Vám přihlásit se ke svému profilu (pomocí UČO a sekundárního hesla).
  3. Nastavení: zobrazí základní nastavení doplňku (viz dále)
  4. Nápověda: zobrazí nápovědu v angličtině

V sekci nastavení pak máte k dispozici následující volby:

Obr. 3: Možnosti nahrávání prezentací
  1. Umožňuje nastavit klávesové zkratky pro spuštění a ukončení záznamu.
  2. Umožňuje zvolit zařízení pro nahrávání zvuku a upravit jeho úroveň hlasitosti. Svítí-li tlačítko „Auto“ zeleně, upravuje program úroveň hlasitosti automaticky.
  3. Ponechte zaškrtnuté, chcete-li zaznamenávat i systémové zvuky.
  4. Pokud je zaškrtnuté, program se Vás zeptá, zda chcete pořídit záznam při každém spuštění prezentace.
  5. Nastaví chování programu po ukončení prezentace: doplněk může záznam automaticky zastavit („Stop recording“), dále pokračovat v záznamu („Continue recording“) nebo se Vás pokaždé zeptat, zda chcete záznam ukončit („Ask me if I want to stop or continue recording“).

Pořízení záznamu

Po spuštění prezentace se Vás Relay zeptá, zda chcete spustit záznam: zvolte „Record Slide Show“ pro spuštění záznamu, případně „Don’t Record“, pokud záznam pořizovat nechcete.

Obr. 4: Dialogové okno při spuštění prezentace

Spustíte-li záznam, program bude dále nahrávat Vaši prezentaci a v závislosti na nastavení i Váš komentář k ní a systémové audio. Na konci prezentace se Vás program opět zeptá, zda chcete nahrávání ukončit, nebo v něm pokračovat (jestliže jste v nastavení nezvolili jedno z možností jako výchozí, viz výše). Pokud budete pokračovat v nahrávání, Relay bude dále zaznamenávat plochu Vašeho počítače i mimo PowerPoint. Ukončit záznam pak můžete stejně jako při standardním nahrávání pomocí ikony na hlavním panelu či v oznamovací oblasti.

Obr. 5: Dialogové okno při ukončení prezentace

Po ukončení záznamu se Vám objeví okno s možností pojmenování a dodatečného oříznutí záznamu. Postup zde je stejný jako při standardním nahrávání.

Záznam uložíte a odešlete na server pomocí tlačítka „Submit“.