Přeskočit obsah

Pořízení nahrávky

Přihlášení

Po spuštění programu budete vyzváni k přihlášení. Jako přihlašovací údaje použijte své UČO (pole Username) a sekundární heslo (pole Password) a pokračujte kliknutím na “Log In”. Zaškrtnete-li políčko “Remember me”, nebudete již příště muset přihlašovací údaje zadávat.

Obr. 1: Přihlašovací obrazovka

Techsmith Relay lze používat i bez přihlášení pomocí přístupu pro hosty či odloženého přihlášení, obě volby jsou popsány v patřičné části dokumentace.

Základní nastavení

Po přihlášení se Vám zobrazí základní rozhraní, ve kterém můžete změnit některá nastavení, uvést detaily nahrávky a spustit nahrávání.

Obr. 2: Základní rozhraní programu
 1. Menu se základním nastavením nahrávání

  • Log Out: vrátí Vás na přihlašovací obrazovku
  • Audio: umožňuje nastavit citlivost mikrofonu a povolit či zakázat záznam systémových zvuků
  • Display: pokud používáte více než jeden monitor, můžete zde nastavit, který bude zaznamenáván
  • Camera: umožňuje zapnout a zvolit vstup z webkamery; obraz z webkamery se na záznamu objeví v pravém dolním rohu
  • Hotkeys: umožňuje nastavit klávesové zkratky pro zapnutí a ukončení záznamu
  • Help: zobrazí podrobnou nápovědu v angličtině
  • Status: indikátor stavu připojení - zelená značka znamená, že jste připojeni k serveru a můžete odeslat záznam
 2. Úroveň hlasitosti: přetažením jezdce můžete nastavit úroveň hlasitosti zaznamenaného zvuku, pomocí tlačítka Auto lze nastavit automatickou regulaci hlasitosti, při které se úroveň hlasitosti automaticky přizpůsobí hlasitosti zaznamenávaného zvuku (svítí-li tlačítko zeleně, je automatická regulace aktivní)

 3. Podrobnosti o prezentaci: zde vyplňte název prezentace (pole Title) a její popis (pole Description)

 4. Spustí testovací nahrávání: Relay spustí desetivteřinový testovací záznam, který si následně můžete přehrát, ale který nelze dále zpracovat a odeslat

 5. Spustí nahrávání

Záznam

Po kliknutí na tlačítko “rec” se spustí krátký odpočet, po němž se Relay přepne do zjednodušeného nahrávacího rozhraní (obr. 3) a minimalizuje se do hlavního panelu. Program od této chvíle zaznamenává Vaši práci na počítači.

Obr. 3: Zjednodušené nahrávací rozhraní

Zjednodušené nahrávací rozhraní v průběhu nahrávání vyvoláte pomocí ikonky Techsmith Relay na hlavním panelu. Obsahuje základní ovládací prvky:

 1. Časovač: ukazuje aktuální délku záznamu
 2. Ukazatel volného místa na disku: záznam se průběžně ukládá na pevném disku počítače, je proto nutné mít dostatek místa
 3. Úroveň hlasitosti: v průběhu nahrávání můžete měnit úroveň hlasitosti zaznamenávaného zvuku, implicitně je zapnuta automatická regulace hlasitosti
 4. Pozastavení záznamu
 5. Zastavení záznamu

Nahrávání můžete ukončit či pozastavit buď vyvoláním programu z hlavního panelu (tlačítka “Pause” a “Stop”, viz obr. 3) nebo kliknutím pravým tlačítkem na ikonu Relay v oznamovací oblasti (viz obr. 4). Zapnout a ukončit záznam můžete také klávesovými zkratkami, pokud si je dopředu nastavíte.

Obr. 4: Ikona Techsmith Relay v oznamovací oblasti

Poznámka

Nechcete-li, aby se Techmith Relay při nahrávání zobrazoval na hlavním panelu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti a zvolte “Hide Recorder”.

Dokončení a odeslání záznamu

Po ukončení záznamu se Vám zobrazí okno, ve kterém můžete nahrávku zkontrolovat, upravit a odeslat.

Obr. 5: Závěrečné úpravy
 1. Tlačítka pro přehrání nahrávky
 2. Tlačítko pro ořezání nahrávky (viz dále)
 3. Podrobnosti o prezentaci: pokud jste tak neučinili dříve, zde vyplňte název a popis nahrávky
 4. Discard: vymaže nahrávku
 5. Submit: odešle nahrávku k finálnímu zpracování

Kliknutím na tlačítko “Submit” nahrávku odešlete ke zpracování. To může vzhledem k velikosti nahrávky a vytíženosti serveru nějakou chvíli trvat, buďte proto prosím trpěliví. Zpracovanou nahrávku naleznete ve své osobní kategorii ve fakultní knihovně médií Medial.

O dokončení zpracování nahrávky budete informováni automaticky generovaným e-mailem. Pokud Vám e-mail nepřijde během 24 hodin a svou nahrávku nevidíte ani v Medialu, kontaktujte správce Elfu.

Pozor

Odeslání souborů na server může v závislosti na rychlosti připojení a velikosti nahrávky zabrat nějaký čas. Pokud v průběhu odesílání počítač vypnete či odpojíte od internetu, Relay odesílání pozastaví a naváže poté, co se připojení obnoví. O úspěšném nahrání videa do mediální knihovny budete informování e-mailem, pokud si však chcete ověřit průběh nahrávání, můžete tak učinit ve webovém rozhraní serveru Relay pro přihlášení opět použijte své UČO a sekundární heslo).

Oříznutí nahrávky

Obr. 6: Tlačítka pro oříznutí nahrávky

Pomocí tlačítka “Trimming” vyvoláte rozhraní pro ořez nahrávky. Na časové ose přesuňte video do bodu, kdy má nahrávka začínat, a stiskněte tlačítko s levou zarážkou. Poté obdobně zvolte bod, kdy má nahrávka končit, a stiskněte tlačítko s pravou zarážkou. Části nahrávky, které budou oříznuty, se na časové ose zobrazí červeně.

Pomocí prostředního tlačítka s červeným křížkem ořezávání zrušíte.

FAQ

V průběhu odesílání nahrávky vypadlo připojení k internetu. Musím nahrávku vytvořit znovu?

Pokud dojde při odesílání souborů ke ztrátě připojení, Relay odesílání pozastaví, dokud se připojení neobnoví. 

Co dělat, když chci nahrávat offline nebo neznám přihlašovací údaje?

V podobných případech můžete využít některý z nestandardních postupů nahrávání.