Přeskočit obsah

Základní přehled

Techsmith Relay je jednoduchý nástroj pro záznam plochy, který umožňuje nahrávat průběh práce na počítači i s doplňujícím komentářem. Pomocí tohoto programu můžete vytvářet záznamy svých přednášek (tzv. lecture capture), výukové tutoriály či drobné výukové klipy. Techsmith Relay zároveň funguje jako součást e-learningového prostředí FF MU (ELF) a je úzce propojen s jeho dalšími systémy. Vaše nahrávky se odesílají do oficiální fakultní knihovny médií Medial, odkud je můžete dále sdílet či umístit do svého e-kurzu v Moodlu.

Kdo může Relay využívat?

Techsmith Relay je přístupný všem zaměstnancům a studentům Filozofické fakulty MU. Pro přihlášení do aplikace Vám postačí vaše UČO a sekundární heslo. Zaměstnanci a studenti dalších fakult a pracovišť MU mohou získat přístup po domluvě se správci systému.

Program je nainstalován na všech fakultních PC v učebnách i pracovnách, můžete si jej však zdarma stáhnout a nainstalovat i na svých vlastních počítačích.

Jak lze Relay využít?

Techsmith Relay umožňuje pouze zaznamenávat činnost na ploše počítače, jeho hlavní výhodou je rychlost, jednoduchost a propojení s fakultní knihovnou médií.

Jako standardní scénáře užití se pak nabízí následující:

Chci studentům předvést, jak pracovat s určitým systémem. Pomocí nástroje Relay můžete vytvořit výukový tutoriál, ve kterém studentům ukážete, jak pracovat s konkrétními programy, webovými archivy a korpusy či jak se orientovat v e-learningovém systému, který ve výuce používáte.

Chci pro studenty připravit distanční přednášku. Relay Vám umožní nahrát svůj průchod prezentací i dalšími studijními materiály a zároveň nahrát svůj komentář pomocí mikrofonu a/nebo webkamery.

Chci zaznamenat průběh své přednášky. Nemůžete-li využít automatizovaný záznamový systém v nově vybavených učebnách FF (CARLA), můžete průběh své přednášky nahrát pomocí nástroje Relay. V tomto případě doporučujeme kontaktovat tým AV podpory a domluvit zapojení externího mikrofonu a/nebo webkamery.

Chci upřesnit chybové hlášení pro technický servis. Pokud jste se při práci na počítači setkali s neobvyklým a těžko popsatelným problémem, můžete jej pomocí nástroje Relay zaznamenat a odkaz na video připojit k chybovému hlášení.

Kdo zajišťuje pro Relay podporu?

Správu systému a uživatelskou podporu Techsmith Relay zajišťuje Kancelář e-learningu FF MU. V případě dotazů ohledně nastavení a používání systému, nebo v případě zájmu o technická a metodická školení ohledně používání videí ve výuce obecně, nás neváhejte kontaktovat.

Kancelář e-learningu Centrum informačních technologií Filozofická fakulta MU

e-mail: elf@phil.muni.cz
t: 549491592 | m: 775444529
web: e-learning.phil.muni.cz