Přeskočit obsah

Nestandardní nahrávání

V programu Techsmith Relay má každý student a zaměstnanec Filozofické fakulty MU vytvořený svůj profil, ke kterému se může přihlásit zadáním svého UČO a sekundárního hesla. Přihlášení je nutné pro to, aby se výsledný záznam odeslal do Vaší osobní kategorie v Medialu. V některých případech však můžete využít i možnost vytvářet záznamy plochy bez přihlášení, např.

  • nejste studentem či zaměstnancem Filozofické fakulty a nemáte tedy pro Relay vlastní účet
  • nepamatujete si své přihlašovací údaje
  • nejste připojeni k internetu
  • nechcete záznam odeslat na server

Bez přihlášení můžete Relay využívat buď pomocí přístupu pro hosty, nebo pomocí odloženého přihlášení.

Přístup pro hosty

Pokud pro Relay nemáte vlastní přístupové údaje, můžete se přihlásit jako host. Váš záznam po odeslání zůstane na serveru, kde jej dále zpracují správci systému.

Obr. 1: Přihlášení jako host

Na přihlašovací obrazovce zvolte možnost “Guest” (obr. 1). Do pole “Your name” uveďte své jméno, do pole “Guest of” pak kontaktní e-mail na sebe nebo některého zaměstnance FF. Po kliknutí na tlačítko “Submit” budete moci program používat obvyklým způsobem.

Nahrávky vytvořené pod hostovským přístupem nejsou spojeny s žádným existujícím uživatelem, a proto je dále ručně třídí správci systému. Těm je nutné poskytnou dostatek informací, aby mohli rozhodnout, komu video patří a jak s ním naložit. Při používání hostovského přístupu platí následující:

  • pokud chcete, aby správci odeslali video do osobní kategorie některého pracovníka Filozofické fakulty MU, uveďte jej při přihlášení jako kontaktní osobu (e-mail ve formátu UČO@muni.cz)
  • pokud chcete, aby bylo se záznamem naloženo jinak, kontaktujte správce systému na elf@phil.muni.cz, kteří Vám zprostředkují odkaz pro stažení souboru

Pozor

Vždy se ujistěte, že jste při přihlášení nebo dodatečným mailem poskytli správcům potřebné informace pro to, aby rozhodli, jak s nahrávkou naložit.

Odložené přihlášení

Obr. 2: Tlačítko pro odložení přihlášení

Zvolíte-li na přihlašovací obrazovce možnost “Later” (obr. 2), budete moci dále pokračovat bez přihlášení. Znovu budete vyzváni k přihlášení až před odesláním hotové nahrávky na server (tlačítko “Submit”).

Odložené přihlášení využijete například tehdy, když si nemůžete vybavit své přihlašovací údaje (a nemáte zrovna možnost je dohledat či obnovit) nebo když dočasně nejste připojení k internetu.

Jak získat soubor s nahrávkou z pevného disku počítače

Standardně se nahrávky po dokončení odesílají na server, kde jsou dále zpracovány. Před odesláním jsou nicméně uloženy lokálně na disku počítače, odkud je možné je jednoduše získat. V závislosti na operačním systému jsou nahrávky uložené v těchto adresářích:

Windows: %LOCALAPPDATA%TechSmithTechSmith RecorderRecordings

OSX: /Users/Shared/TechSmith/TechSmith Recorder/

Cestu k adresáři je možné jednoduše zkopírovat a vložit do adresního řádku souborového manažeru (viz obr. 3).

Obr. 3: Adresář s lokálně uloženými soubory

Každá nahrávka je v adresáři uložená jako tři samostatné soubory: soubor AVi obsahuje videozáznam plochy a vnější zvukový vstup, soubor WAV obsahuje zaznamenané systémové zvuky, soubor XML pak informace o PowerPointové prezentaci (v případě, že používáte zásuvný modul pro PowerPoint).

Pozor

Nahrávky jsou lokálně uloženy jen dočasně. Po odeslání na server je Relay z pevného disku vymaže.